Cast

Idea

Alexander Smoljanski

Directed by

Evgeniy Tsymbal

Alexander Smoljanski

Writing Credits

Alexander Smoljanski

Evgeniy Tsymbal

Cast

Oscar Rabin

Boris Akunin

Alexander Avdeev

Eric Bulatov

Michail Chemiakin

Alexander Gorodnitsky

Igor Guberman

Karl Eimermacher

Vyacheslav Ivanov

Ilya Kabakov

Iosif Kiblitsky

Evgeny Kissin

Vitaly Komar

Ekaterina Kropivnitsky

Pavel Litvinov

Adam Michnik

Vladimir Paperny

Vladimir Sichov

Vladimir Sorokin

Donald Rayfield

Oleg Tselkov

Maya Turovskaya

Lyudmila Ulitskaya

Georg Witte

Vladimir Yankilevsky

Boris Zhutovsky

Produced by

Alexander Smoljanski

Cinematography by

Victor Dobronitsky

Alexander Smoljanski

Film Editing by

Sergey Kovynev

Alexander Smoljanski

Evgeniy Tsymbal

Sergey Garkavy

Sound

Alexander Khasin

Pyotr Kucherenko